مجموعة وظائف مقدمه من شركة رايه
Chief Accountant (Job Code CA)

Responsibilities
Direct control general ledgers, account receivable, account payable revenue recognition, depreciation, cost, and operating expenses.
Supervises and participated in the preparation of various financial statement and reports.
Participate in the preparation of annual budget and report the deviation between actual and budgets.
Responsible for the timely books closing and necessary reporting.
Participate in cost analyses.
Supervise monthly and year-end closing tasks and reconciliations.
Ensure implementation of corporate internal controls in the general accounting area.
Establishes system controls for new accounting systems and develops procedures to improve existing system.
Coordinate and prepare external audit materials and external financial reporting on quarterly basis.
Manage the system of recording, monitoring, controlling, and safeguarding assets.
Ensure statutory compliance with International and Egyptian Accounting Standards and transport and fair reporting.

Qualifications & Skills
Minimum 8 years of relevant experience.
Proficient in ERP systems ( oracle ).
Strong interpersonal skills.
Strong analytical and presentation skills.
Proficient in MS Excel , and PowerPoint.


Note: please mention the job code in the email subjectTo Apply for the below vacancies, please e-mail your CV as a word attachment, stating the title of the vacancy in the subject line.
    Offshore_vacancies@rayacorp.com    
    

Call Center Agent - RCC

Responsibilities


Handle offshore customers for international accounts, whether through Inbound / Outbound calls, e-mail correspondence, or technical support.
Optimizing the opportunity of each customer contact using customer service skills.
Handle customer inquiries completely and accurately.
Resolve customer complaints and problems for ultimate customer satisfaction.

Qualifications & Skills
Proficiency in one of the following languages:
(English – French - German -Spanish-Italian -Turkish-Danish-Portuguese- Norwegian-Polish- Greek- Swedish and Dutch. )
Exceptional verbal and written communication skills
Ability to organize and   communicate information clearly
Good problem solving and analytical skills
Ability to work in a team
Positive and professional customer oriented attitude
Articulate voiceTo Apply for the above vacancy, please e-mail your CV as a word attachment, stating the title of the vacancy in the subject line.   
    offshore_vacancies@rayacorp.com   
         

Lead Generator - RCC

Responsibilities

Developing relationship with our clients and partners to generate sales growth.
Supporting client’s central and local marketing activity through principally outbound Calling.
Optimizing the opportunity of each client’s contact.
Ensures that key profile information is captured in a contact database.
Dealing with all clients’ inquiries completely and accurately.
Understands client’s business needs, and be able to relate our product’s solutions to Those needs.

Qualifications & Skills

Proficiency (Fluent)in English language
Sales / Marketing back ground.
1 - 2 years of solid experience.
Exceptional verbal and written communication skills.
Ability to organize and communicate information clearly.
Good problem solving and analytical skills.
Hard worker.To Apply for the above vacancy, please e-mail your CV as a word attachment, stating the title of the vacancy in the subject line.   
    offshore_vacancies@rayacorp.com   
         

Customer Care Representative

Responsibilities

Provide accurate, efficient and quality services that exceeds customers’ expectations:
• Adhere to escalation procedures of handling customer complaints at all times
• Maintain a high degree of responsibility towards customer confidentiality
• To handle warranty and out of warranty customers through informing them with their rights and duties
• Ability to handle customers’ problems


Qualifications & Skills
0-2 years in Customer Service field
University graduate from any discipline
Good spoken and written English

To Apply for the above vacancy, please e-mail your CV as a word attachment, stating the title of the vacancy in the subject line.   
    hr_distribution@rayacorp.com    

Call Center Agent (Turkish Language)

Responsibilities
Handle offshore customers for international accounts, whether through Inbound/ Outbound calls, e-mail correspondence, or technical support.
Optimizing the opportunity of each customer contact using customer service skills.
 Handle customer inquiries completely and accurately.
Resolve customer complaints and problems for ultimate customer satisfaction.Qualifications & Skills
 Proficiency in Turkish language
 Exceptional verbal and written communication skills
 Ability to organize and communicate information clearly
 Good problem solving and analytical skills
 Ability to work in a team
 Positive and professional customer oriented attitude
 Articulate voice


To Apply for the above vacancy, please e-mail your CV as a word attachment, stating the title of the vacancy in the subject line.   
    offshore_vacancies@rayacorp.com

Hyperion Essbase Consultant

Responsibilities
The Essbase Consultants will be required to architect our clients Essbase platform, analyze pros and cons of the various architecture decisions, and make / implement the Essbase recommendations.
Candidates must have very strong Essbase design, development, implementation, administration, and performance tuning skills as well as hands-on experience with the full range of Essbase tools

Qualifications & Skills
The skills, experience, and knowledge required to be considered for this position include:
Proficiency and experience in Hyperion Essbase, Web Analysis, Integration Services, BI+, OBIEE (Siebel Analytics), Smart View and Spreadsheet Add-Ins, in Windows and UNIX environments
Substantial experience in creating, maintaining, and supporting all application objects including outlines, calculation scripts, rules files for dimension building and data loading, creation and optimization of transparent partitions, and security objects through Essbase Administrative Services (EAS), MaxL, MDX queries, and ESSCMDS
Experience designing and managing Essbase applications and databases, Essbase architecture, data and dimension loading, Calc Scripts, MaxL, MDX Querying, Report Scripting, Performance tuning, and thorough understanding of Essbase data mining framework
Proficiency as an Essbase Administrator in maintaining Essbase, managing database settings, and optimizations
Strong experience as a Hyperion Essbase Administrator with Security Set-up and Management: User Management, User roles, Shared Services set-up, assigning server and application access, database calculation, and filtering and assignment of application access types
Applied in-depth understanding of STAR and SNOWFLAKE SCHEMA modeling techniques to develop optimized OLAP models and meta-outlinesTo Apply for the above vacancy, please e-mail your CV as a word attachment, stating the title of the vacancy in the subject line.   
         Internalposting@rayacorp.com    


Oracle ERP Technology Consultant

Responsibilities

An Oracle ERP Technology Consultant is responsible for:
Experience of Oracle Applications E-Business Suite installation, implementation and administration.
Experience of Oracle Applications and Database Cloning using Classic and Rapid clone.
Experience of Oracle Applications 11i Multi Tier installation and configuration.
Experience of Oracle Applications and Database versions Upgrade.
Experience of Oracle Applications and Database platform Migrations.
Experience of Oracle 9i/10G Application Server.
Experience of Oracle 9i RAC Technology.
Experience of Oracle 10g Grid Control Technology.
Experience of Oracle Enterprise Manager and Oracle Management Server.
Experience of RMAN utilities.
Experience of Parallel Concurrent Processing (PCP) and GSM.
Experience of Oracle Data Guard Technology.
Experience of most of the Operating Systems.
LAN/Wan Administration.

Qualifications & Skills
Oracle 10g Certified Professional (OCP)
2 Years in Network Administration/Unix Administration
Ability to handle multi-tasks under pressure.
Ability to work remotely.
Excellent analytical skills, solution focused and problem solving skills.
Manage escalated technical situations and develop action plans.
Organized and has Time Management Skills
Customer Orientation
Result Orientation
Quality Focus
Technical Expertise
Flexibility
Leadership
Interpersonal Skills
Decision Making
Creativity
Planning
Organizing & Time ManagementTo Apply for the above vacancy, please e-mail your CV as a word attachment, stating the title of the vacancy in the subject line.   
         hr_itbl@rayacorp.com   


Hyperion Planning Consultant

Responsibilities

Hyperion Planning Consultant will be assisting our clients with a variety of projects, with responsibilities including: definition of requirements (including current state analysis), architecting a solution with the Hyperion Planning software, implementation of redesigned reporting and planning processes, change management and training of client staff for a successful deployment of the new systems.

Qualifications & Skills
The skills, experience, and knowledge required to be considered for this position include:
IT / Finance professional with functional, business process and Hyperion Essbase / Planning technical design and configuration skills within the performance reporting and planning areas.
Experience in direct, hands-on design and implementation of Essbase, Performance Reporting and Planning solutions for large companies or Big consulting experience within this solution area
Experience in advanced technical expertise with the Planning, Essbase, FDM, HFM and BI+ tools.
Previous experience in full lifecycle implementations of new planning processes using a formal implementation methodology and Hyperion planning (experience with Planning System 9 preferred).
Demonstrable success in requirement analysis, functional and technical specification development, data extraction logic, conducting tests, and troubleshooting issues.
Ability to perform complex analysis, consulting and providing recommendations to clients.
Demonstrated knowledge of, and experience with, business processes, cross business unit initiatives, System Development Life Cycle (SDLC) and best practices of quality management. Must have excellent project management, interpersonal, oral and written communication skills.
Demonstrated ability to prepare specifications and reports, deliver oral presentations, and explain complex technical concepts in simple terms.To Apply for the above vacancy, please e-mail your CV as a word attachment, stating the title of the vacancy in the subject line.   
         Internalposting@rayacorp.com    


Oracle ERP Technology Consultant

Responsibilities

An Oracle ERP Technology Consultant is responsible for:
Experience of Oracle Applications E-Business Suite installation, implementation and administration.
Experience of Oracle Applications and Database Cloning using Classic and Rapid clone.
Experience of Oracle Applications 11i Multi Tier installation and configuration.
Experience of Oracle Applications and Database versions Upgrade.
Experience of Oracle Applications and Database platform Migrations.
Experience of Oracle 9i/10G Application Server.
Experience of Oracle 9i RAC Technology.
Experience of Oracle 10g Grid Control Technology.
Experience of Oracle Enterprise Manager and Oracle Management Server.
Experience of RMAN utilities.
Experience of Parallel Concurrent Processing (PCP) and GSM.
Experience of Oracle Data Guard Technology.
Experience of most of the Operating Systems.
LAN/Wan Administration.

Qualifications & Skills
Oracle 10g Certified Professional (OCP)
2 Years in Network Administration/Unix Administration
Ability to handle multi-tasks under pressure.
Ability to work remotely.
Excellent analytical skills, solution focused and problem solving skills.
Manage escalated technical situations and develop action plans.
Organized and has Time Management Skills
Customer Orientation
Result Orientation
Quality Focus
Technical Expertise
Flexibility
Leadership
Interpersonal Skills
Decision Making
Creativity
Planning
Organizing & Time ManagementTo Apply for the above vacancy, please e-mail your CV as a word attachment, stating the title of the vacancy in the subject line.   
         hr_itbl@rayacorp.com   


Technical Presales Consultant


Responsibilities

Articulate the features and benefits of the company’s software solutions through presentations and demonstrations

Conduct discovery and requirements gathering sessions with prospect customers

Conducts customized product demonstrations and engages with engineering teams in pilots and proofs of concept

Provide technical support to the sales team to advance sales cycles

 Act as the liaison between customers/prospects, engineering teams and post-sales support teams

This individual will participate in sales calls to deliver solution presentations and demonstrations as necessary

This individual will work internally with the engineering teams and sales executives to complete RFI/RFP responses, and provide input with respect to the initial implementation approach and delivery estimates

Qualifications & Skills

Extensive experience with various software development methodologies

Extremely strong communication skills

Strong presentation skills including experience with client presentations and demonstrations

Extensive experience in the software industry in Egypt and the major enterprise software applications

Ability to work in an aggressive, fast paced, goal-oriented environment

Positive attitude and the ability to learn and adapt quickly

Proven track record in pre-sales

Extensive experience working with sales executives assisting them in closing sales opportunities

Exposure to Project Management concepts

Fluency in English, written and spoken

PresentableTo Apply for the above vacancy, please e-mail your CV as a word attachment, stating the title of the vacancy in the subject line.   
         eman_shaarawy@rayacorp.com   Oracle DBA 

Responsibilities·         Installing, tuning and maintaining Oracle Database version 9i/10g

·         Unix Experience

·         Installing and configuring Oracle RAC.

·         Designing and implementing back-up strategies including using (hot back-ups, archives, RAMAN, Data guard).

·         Oracle Financial is a must (Administration and maintain )

·         Good ERP ExperienceQualifications & Skills

·         Bachelor’s degree in computer engineering/science .

·         3 years experience in managing Oracle 9i/10g as DBA.

·         3 years Experience in Oracle Backup and recovery techniques including hot backups, using archives , RMAN and Data guard experience in implemented Oracle real application cluster at lest ONE time.

·         Knowledge of oracle application Server installation and administration

·         Good ERP experience.

·         Good experience in Oracle forms and reports

·         Good Command of English language(spoken ,written and understanding)

To Apply for the above vacancy, please e-mail your CV as a word attachment, stating the title of the vacancy in the subject line.   
         amany_mahmoud@rayacorp.com    


Recruitment Supervisor


Responsibilities

Following up COPC recruitment approach.
Assures and implementing all necessary recruitment process, and procedures.
Providing professional support and advice on recruitment to line and departmental managers
Advising managers on best practice recruitment and selection.
Writing job advertisements and deciding how and where jobs are advertised, with the help of the marketing department.
Designing or revising application forms, including developing online processes.
Preparing other recruitment material for example, brochures and further particulars in coordination with the marketing department.
Developing creative recruitment solutions for attracting the appropriate level and quality of staff.
Running and evaluating selection processes including interviews, psychometric tests, personality questionnaires, language assessments, and various testing activities.
Training staff in interviewing techniques and on the role of the assessor as a selection centre.
Developing plans to relocate staff to new departments and jobs due to restructuring within RCC.
Managing HR Recruitment Team
Managing Recruitment Budget.
Handles on-line and off-line recruitment agencies/sources across the market or as the recruitment request, to the welfare of RCC
Submitting reports for senior management and operation concerning recruitment situations.
Recruitment planning in coordination with the Workforce.
Screening application forms and short listing applicants.

Qualifications & Skills


Fluent in English Language (Any other Language is an asset)
Post Graduate studies: preferable in the HR field specially recruitment
Experience: range from 6 - 8 years
People Management
Excellent Communication skills
Excellent Analytical Skills
Result Oriented
Hard worker - Can work Extra Hours if neededTo Apply for the above vacancy, please e-mail your CV as a word attachment, stating the title of the vacancy in the subject line.(cv's without job title will not be considered)   
         Offshore_vacancies@rayacorp.com

Inside sales Account Manager (Call Center)

Responsibilities
Develop relationships with our clients and Partners to generate sales growth
Understand the customers' business needs and be able to relate the product solution to those needs.
Support clients' central and local marketing activity through principally outbound calling.
Turn clients' partners from developed to manage status.
Ensures key profile information is captured in a contact database to drive future initiatives and support marketing programs.

Qualifications & Skills
Very high Social Background
Extremely fluent in English Language
1-2 years minimum experience in B2B Technology sales (Working in Corporate Sales within an IT environment)
Graduate from highly reputable universities (preferably with Computer Science, IT or Business administration major)To Apply for the above vacancy, please e-mail your CV as a word attachment, stating the title of the vacancy in the subject line.   
    Offshore_vacancies@rayacorp.com   

Quality Administrator - RI

Responsibilities
Management & Control of Customer Service Quality System to achieve Customer Satisfaction. This will Include the ISO Processes Amendment In Addition to Managing both Internal & External Quality Audits.

Qualifications & Skills

Bsc of Commerce or other similar studies.
Residence in Cairo or Giza.
Min Graduation Grade :  Good.
Years of Experience        :  0 - 2 Years.
Military Status: completed or Exempted.
Knowledge or Studies of Quality & ISO Processes is highly preferredTo Apply for the above vacancy, please e-mail your CV as a word attachment, stating the title of the vacancy in the subject line.   
    hr_itlob@rayacorp.com   


Sector Sales Manager – IT Distribution


Responsibilities
Responsible for IT product distribution in relation to a specific customer segment, e.g., system integration. Perform Sales forecast and reporting system ( data gathering, competitive analysis, sales report) and budget planning. Monitor sales targets, delivery and customer payments.

Qualifications & Skills

Minimum 5 years experience in IT Distribution.
Relevant university degree with a minimum GPA 2.6 or grade “Good”.
Very good spoken and written English.
Excellent communication skills.
Comfortable with numerical analysis.
Strong leadership skills.

To Apply for the above vacancy, please e-mail your CV as a word attachment, stating the title of the vacancy in the subject line.   
    hr_distribution@rayacorp.com    
Sales Manager

Responsibilities
Train and supervise the new hired sales team.
Day to day follow up with sales force activities
Prepare a monthly coverage plan of forecasted sales
Collect, Update & Consolidate the monthly actual sales and Sales Forecast report to the sales manager for final review
Interact with telesales to always update the existing sector DB
Knowing the company and related products and/or services very well
Aware of competitors and areas of competitions
Present the company and related solutions within his/her appropriate sectors and/or named accounts.
Building a strong pipeline from corporate accounts
Increase customer base
Building long term relationship with strategic clients and/or prospects
Preparing elegant professional proposal
Closing sales successfully.
Prepare a weekly and monthly coverage plan for himself/herself as well as his/her team and their assigned sectors to be revised and approved by sales manager.
Follow up with existing related sector customer Database to resell and also build up the pipeline.
Initial calling for a new potential customers and building up a strong pipeline
Establish rapport with Strategic, Major Accounts and/or Partners in coordination with the sales manager
Satisfying prospective customer needs with the right suitable technical training path solution in coordination with the technical Instructors and/or sales manager.
Generate new quotations and/or proposals
Coordinate with the customer services of what is the new schedule and the best scheduling for prospective customer

Qualifications & Skills
University Graduate
English Profession
Professional use of MS Office
Graduate with 3-4 years experience in a sales position (preferable from similar environment)
A proper IT background
Certified in one or more of the followings: (MCSE – MCSD – CISCO – Information Security "CISSP – SSCP") (will be an advantage)
High level of Communication Skills
Dedicated
Supervisory skills
Well organized
Result and quality Oriented
Ability to work under stress
Ability to work as a team member
Ability to work for long hours
• Economic and/or Commercial background
• Related Market Background

To Apply for the above vacancy, please e-mail your CV as a word attachment, stating the title of the vacancy in the subject line.   
    hr_itbl@rayacorp.com    Sales Representative

Responsibilities

Knowing the company and related products and/or services very well
Present the company and related solutions within his/her appropriate sectors and/or named accounts.
Building a strong pipeline from both Individuals and corporate
Preparing elegant professional proposal
Closing sales successfully.
Setting an on-going coverage plan for his/her assigned sectors
Initial calling for a new potential customers and building up a strong pipeline
Follow up with existing related sector customer Database to and new accounts to build up a strong pipeline.
Coordinate with telesales and keep an on-going update of existing sector DB
Coordinate with the customer services of what is the new schedule and the best scheduling for prospective customer
Satisfying prospective customer needs with the right suitable technical training path solution in coordination with the technical Instructors and/or sales manager.
Generate new quotations and/or proposals
Update both Actual Sales, forecasting and Cooking report for his/her assigned sectors

Qualifications & Skills
University Graduate
English Profession
Profession use of MS Office
Graduate with 1-2 years experience in a sales position (preferable from similar environment)
A proper IT background
Certified in one or more of the followings: (MCSE – MCSD – CISCO – Information Security "CISSP – SSCP") (will be an advantage)
High level of Communication Skills
Dedicated
Well organized
Ability to work under stress
Ability to work as a team member
Ability to work for long hours
• Economic and/or Commercial background
• Related Market Background

To Apply for the above vacancy, please e-mail your CV as a word attachment, stating the title of the vacancy in the subject line.   
    hr_itbl@rayacorp.com    Account Manager

Responsibilities

The role will involve full account management through servicing existing customers to maintain standards and secure long - term relationships as well as acting as the main primary interface of the company.
Selling and promoting the company's products and services.
Setting up account management strategies and managing the sales process.
Achieving sales targets.
Penetrating new accounts and building reliable networks of information and clients
Developing new business on a continual basis through forming relationships with relevant decision makers
Maintaining customer relationships at all levels.
Liaising between the different internal departments to meet customers’ requirements.

Qualifications & Skills
BA or Bsc. From a recognized university.
Minimum of 2+ years of experience in the IT & Telecom industry in Sales, Pre-sales, Project Management or any other related field.
Worked in different sectors.
Experience in bids and its rules and regulations
Knowledge of current products and solutions.
Strong connections and ties with different personalities and figures in the sector
Strong Industry knowledge
Sales Training is a plus.
Presentation Skills
Time management
Strong leadership skills
Strong negotiations skills
Decision making
Strong communications skills
Ownership

To Apply for the above vacancy, please e-mail your CV as a word attachment, stating the title of the vacancy in the subject line.   
    hr_itbl@rayacorp.com    Senior Presales Engineer

Responsibilities

Develop technical pre-sales solutions. Develop technical account plans. Coordinate with the sales team in formulating proposals. Conduct professional demos and presentations for assigned solutions. Those positions require 2-4 years of experience:
Hardware:
Experience in hardware products and brands "Servers, Storage, Backup".
Network:
Certification in fields as Security, IP Telephony or Content Networking is a plus.
Hands-on experience on Cisco products.
CCNA certification is a must, CCNP is a plus.
System Integration:
Training or hands on experience in one or more in the following vendors: CISCO, Microsoft, Oracle, SUN, HP.
Experience in ERP, CRM applications Diversity knowledge in (Networking, Hardware, Application).

Qualifications & Skills

B.Sc. in Computer Science or Engineering with a minimum “Good” grade.
Fluent spoken and written English Language.
Excellent Computer skills.
Ability to work under pressure in a dynamic environment.
Excellent communication & interpersonal skills.
All CVs will be treated in strict confidentiality.
Interested candidates should send their resume mentioning the job CODE within 10 days by e-mail.

To Apply for the above vacancy, please e-mail your CV as a word attachment, stating the title of the vacancy in the subject line.   
    hr_itbl@rayacorp.com    
         
Retail Representative

Responsibilities
To achieve sales targets through proper execution of the sales plan set forth by the Area Sales Manager and communicated through the Shop Manager:
• Carries responsibility of meeting the agreed sales targets
• Ensures understanding of the customer’s needs and problems and in a co-operative manner attempts to provide the products that match the customer’s needs
• Meets customers’ needs by delivering the shop’s offerings and prices


Qualifications & Skills
0 – 2 years in sales
University graduate from any discipline
Courses in: Selling techniques, negotiation skills, customer interaction and time management
Good spoken and written English
To Apply for the above vacancy, please e-mail your CV as a word attachment, stating the title of the vacancy in the subject line.   
    hr_distribution@rayacorp.com     
         Sales Representative (outdoors)


Responsibilities
To meet individual sales targets through proper execution of sales plan communicated through the Sales Supervisor:
• Responsible for meeting and exceeding the monthly sales target
• Responsible for daily distributing mobiles/ scratch cards and lines from the Distribution office to wholesalers and dealers within specified route
• Responsible for collecting dealers and wholesalers outstanding balance
• Sends daily sales report to Sales Supervisor


Qualifications & Skills
0 – 2 years in sales (outdoors) field
University graduate from any discipline

To Apply for the above vacancy, please e-mail your CV as a word attachment, stating the title of the vacancy in the subject line.   
    hr_distribution@rayacorp.com 

Facebook Google twitter
الكلمات الرئيسية: raya vacancies - فرص عمل و وظائف شركة رايه
غير معرف
14 ديسمبر 2010 2:34 م
انا سارة خريجة اداب انجلش 2010
ومعايا كورسات انجليزى وكمبيوتر ويا ريت حد يساعدنى انى الاقى شغل لانى مش معايا خبرة دة الميل بتاعى
sara_myegypt@yahoo.com
غير معرف
16 فبراير 2011 6:44 م
أنا رحاب خريجة تربية تعليم أساسي انجلش 2010
ومعايا كورسات كمبيوتر والICDL وارجوكم حد يساعدني اني اشتغل عندكم او ساعدوني
وده ايميلي ورقم تليفوني
0109811340
rehabmatter@yahoo.com
غير معرف
11 مارس 2011 10:16 م
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ممكن لو سمحت انا بحث عن شغل عمل فني تركيبات SDSL انا من الاقصر انا سنة 26 انا احمد وتركيب أجهزة الاتصالات انا كنت فندق عمل فني تر كيبات ارجو الرد بالله عليكم
غير معرف
11 مارس 2011 10:17 م
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ممكن لو سمحت انا بحث عن شغل عمل فني تركيبات SDSL انا من الاقصر انا سنة 26 انا احمد وتركيب أجهزة الاتصالات انا كنت فندق عمل فني تر كيبات ارجو الرد بالله عليكم 0102457335
سيد الشريف
17 نوفمبر 2011 8:48 م
انا سيد خريجة تجارة 2010 وبدون شغل
ونفس اشتغل اعمل اية ياريت حد يساعدنى انى الاقى شغل دةالميل بتاعى
said_boss2001@yahoo.com
مصطفى
4 ديسمبر 2011 12:53 م
السلام عليكم ورحمة الله وبراكاته
انا اسمى مصطفى خريج بكالريوس نظم ومعلومات 2006
عندى خبره فى مجال البيعات خمس سنوات
كنت اعمل مسؤل مبيعات فى مصر فى بنك باركليز سنتين
ومسؤل مبيعات فى السوق الحره بمطار - جده الدولى - السعوديه
وانا الان فى مصر وابحث عن وظيفه
جاد للعمل
LLEDAR45@yahoo.com
غير معرف
5 ديسمبر 2011 9:03 ص
بسم الله ارحمن الرحيم
اسمى علاء نصر عبد الغفار
بكالوريوس خدمة اجتماعية
ICDL
اشتغلت سنتين مبيعات
ونفسى انضم لفريق راية
غير معرف
31 ديسمبر 2011 12:21 م
نفسي اشتغل من غير وسطة خريجة تجارة 2010 وبعرف كمبيوتر كويس اوي
غير معرف
11 مارس 2012 11:01 م
عمرو صابر محمد خليفه
العنوان : 27 ش كلية التربيه – كفر المصيلحه – شبين الكوم – المنوفيه
موبايل :01000247585
بيانات شخصيه

تاريخ الميلاد : 11/6/1978 .
محل الميلاد : شبين الكوم – المنوفيه .
الجنسيه : مصرى .
الحاله الاجتماعيه : متزوج ويعول .
الموقف من التجنيد : ادى الخدمه .

التعليم

المؤهل الدراسى : ليسانس حقوق .
التقدير العام : مقبول .
الخبرات السابقه

1- صيانة ومبيعات اجهزة الكمبيوتر خبره خمس سنوات .
2- خدمة عملاء ومبيعات ثم نائب مدير التسويق والمبيعات براديو وتليفزيون العرب (ART ) خبره سنتين .
3- رئيس قسم شئون العاملين منطقة الدلتا بشركة فارما اوفر سيز (HR ) خبره خمس سنوات
المهارات الخاصه
1- كمبيوتر : إجادة التعامل مع الحاسب الالى والانترنت .
2- العمل فى اكثر من مكان مع شهادة الغير من الرؤساء وزملاء العمل بالكفاءه وحسن المظهر والسير والسلوك .
3- يعتمد عليا ومتفانى فى العمل .
4- سريع التعلم ولدى القدره على التأقلم مع اجواء العمل المختلفه والقدره على ترتيب الاولويات .
5- بالاضافه الى قدرتى على التعامل بحرفيه والمنافسه فى العمل تحت اى ضغط .

الهدف من الوظيفه
الحصول على مكانه مرموقه فى مكان محترم بواسطة تعليمى وخبرتى للعمل على التطوير والتنميه .
غير معرف
2 أبريل 2012 7:53 م
Personal Data: -
Name : ahmed el disoky mohamed
Nationality : Egypt
Religion : Muslim
Date of Birth : 23-1-1986
Residence : Luxor
Marital Status: Single
Position of Recruitment: Exemption from conscription
Mobile Number: 01227716913
Education: A diploma in industrial
- Proficiency in English
Experience: Good
worked in ADSL Routers Installation.
Have Experience in the same field.
غير معرف
7 مايو 2012 1:49 ص
الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز
محمود محمد
1 نوفمبر 2013 1:08 ص
السلام عليكم انا محمود محمد خريج معهد دراسات متقدمة عندي خبره في مجال الحاسب الالي
واتمني حد يساعدني الاقي شغل في اي مجال
محمود محمد محمود
1 نوفمبر 2013 1:14 ص
محمود محمد محمود رقمي 01061635964
ايميلي www.mahmoudahmed123@yahoo.com
من المنيا مركز المنيا ولدي خبرة في الحاسب الالي والمبيعات خريج معهد الدراسات
المتقدمة لعلوم الحاسب الالي وادارة الاعمال وتكنولوجيا المعلومات ياريت حد يتطلع
لهذا المنشور ويقوم بابلاغي لو لاقي لي شغل وشكرا

كلمات بحث
2009 2017 آخر الأخبار أجندة الفعاليات اختراعات ادارة الذات ادله اسئلة المقابلة الشخصية أطباء اعداد دعاة اعمل من المنزل أفكار افكار اكتشافات الأزهر الإنجليزية البورصة التسويق التوظيف الربح من الإنترنت الرخصة الدولية الرخصة الدولية للكمبيوتر السعودية السيره الذاتيه العمل عن بعد الفرص التدريبية الفيس بوك المقابلات الشخصية المنتدي المنح الدراسية النشرة القومية للتوظيف الوظائف الوظيفة اليونسكو اميدايست بحوث تدريب صيفي تطوير تعلم 30 لغة مجاناً تعلم الإنجليزية تعلم لغات تعلم مجانا تعليم تعليم - تدريب - منح تعليم عن بعد تعليم لغات تعليم مجاني تعليم مستمر تعليم مفتوح تمريض تمويل مشاريع تنمية توظيف حساب خبره خدمات التوظيف دليل أقسام الجامعات دليل الجهات المانحة دليل السفارات دليل الشركات دليل الشركات المصريه دليل فرصة عمل دورات تدريبيبة رياضيات سلطنة عمان سيرة ذاتية شرح odesk شهادات تهمك صحافة و إعلام صناعات صغيرة صيادله صيدله طب طرق حسابية طرق رياضية طور نفسك عمل صيفي عمليات حسابيه عمليات رياضية فرص العمل فرص تدريبية فرص عمل فري لانسر فيس بوك قصص نجاح كتاب كتابة السيرة الذاتية كتب كورسات رسالة لعبة البورصة المصرية لغة انجليزية للسفر مؤتمرات مؤتمرات و معارض ماجيستير ادارة الأعمال مبادرة التسويق الإلكتروني متسابقون محاضرات مجانية محاضرات يومية مجانية أونلاين مسابقات وجوائز مشاريع مصر الخير معارض معارض توظيف معيدين مقالات مكتبة البرامج ملتقيات توظيف منح 2009 منح 2010 منح 2011 منح الدكتوراة منح الماجيستير منح تدريبية منح دراسية منح روسية منح زمالة منح للسعوديين منح مجانية منح مصر منحة منحة 2009 منحة امريكية منحة فورد منحة مجانية منحة مصر 2009 منسق بريد الكتروني مهن عربية مهن مصر مواقع مفيدة نتيجة الثانوية العامة نشرات دورية نصائح وظيفية وظائف وظائف اطباء وظائف الأمم المتحدة وظائف الأهرام وظائف الحكومة المصرية وظائف الصحف وظائف الصحف - وظائف مميزة وظائف اليوم وظائف اليوم ظائف وظائف بيت وظائف حكومية وظائف فرصة عمل وظائف مصلحة الضرائب وظائف مميزة وظائف و توظيف وظيفة وظيفة العمر ASAI CV DAAD e-business Employment freelance freelancer fulbright Health science icdl internships iteshare iti Job Boards Job Listings Job Search learn free mba mits odesk oracle scholarships scholarsips Social sciences Space science Technology development training